Пребарај

ТОПЛИНСКA ПУМПA најефтино енергетско решение за греење и ладење

Во последните години со развојот на инвертер технологијата се појавија уреди за климатизација со голем дијапазон на употреба при многу ниски и многу високи температури. Таа позиција ја употребија производителите на клима уреди за да спремат уред кој ја користи фреонската размена на температура како во нормалните климатизери и ја употреби во таканаречените уреди Топлински пумпи.

Топлинските пумпи имаат употреба за греење во нови и реновирани домакинства со заштеда на потрошувачката на електрична енергија до 50% од конвенционалните уреди за греење како и екеолошки прифатливи за разлика од уредите на фосилни горива.

Се аплицитраат заедно со Радијатори, вентило-конвертори( фен-којлери ), подно греење како и за добивање на топла санитарна вода до 80 степени.

Можат да се комбинираат со соларни ситеми за производство на топла вода и со тоа да се намали потрошувачката на енергија уште повеќе.

Работниот опсег на новите топлински пумпи се движи од -28C do +40C.

Топлински пумпи има со различни големини и верзии Сплит или моноблок за различни потреби со вграден АКВАБОКС или со додаден Бојлер и Воден Бафер. За употреба во домакинствата највеке се користат од 8KW до 16KW  за загревање за простории во зимскиот период и производство на топла вода за санитарни потреби.

За употреба во големи објекти се користат комерцијални уреди со огромна моќ или се користат повеке мали системи врзани во систем. Кај нас на веб страната ке најдете неколку модели со тенденција да го зголемиме асортиманот на повеке производители и повеке варијации на големина и цени.

На следниов линк ќе најдете дел од понудата за топлински пумпи: https://klimatizer.mk/kategorija/toplinska-pumpa/

За повеќе информации јавете се на некој од нашите телефонски броеви 032/443-356 и 072/215-123, со задоволство ќе ви објасниме што и како е потребно за инсталација на ваков уред.

 

Енергетска Ефикасност и објаснување

SEER и SCOP ознаки на климатизерите

            Понудата на пазарот со климатизер е поголема од било кога. Во
морето на технички податоци сигурно сте наишле на поими како: EER,SEER, COP, SCOP како и енергетски ознаки како: А+++, А++, А+, А, B, C, D кои веројатно ве збунуваат или не знаете што значат. Во продолжение можете да прочитате објаснувања за наведените поими.

Ознака EER( Energy Efficiency Ratio ) значи енергетска ефикасност а се однесува на големината на излезната енергија за ладење и потребната влезна електрична енергија. Поголема вредност означува подобри перформанси.

Ознаката COP( Coefficient of Performance )  е поим кој се користи во  термодинамиката, а дава размер меѓу добиената топлина и потрошената потребна енергија. Колку поголем е коефициентот толку подобри перформанси има уредот односно оперативните трошоци се помали.

Од друга страна SEER ( Seasonal Energy Efficiency Ratio ) и SCOP ( Seasonal Coefficient Of Performance ) се однесуваат на сезонскиот коефициент  на енергетската ефикасност. Односно SEER е сезонска енергетска ефикасност на уредот при Ладење, а SCOP е сезонска енергетска ефикасност при греење.

На кратко повисок коефициент значи подобра перформанса на уредот.

Треба да напоменеме дека производителот е должен да истакне налепница на која се искажани коефициентите SEER и SCOP.

Енергетската класа е потврда за квалитет на уредот од гледиште на енергетска ефикасност, при што уредите спрема потрошувачката на електрична енергија се делат на 7 ( седум) гкатегории означени со букви: A, B, C, D, E, F, G.  Енергетски најефикасните уреди припаѓаат во категоријата  А, а најдобриот од нив носи ознака А+++.

Како се одразува употребата на уред за греење по нашиот домашен буџет. Струја или Дрва или можеби Пелети.

Зошто сметките за греење се поголеми од сметките за ладење и што е најдобро за користење за греење.

ПРВ одговор: Чиста Физика

За да можеме да ви објасниме ке почнеме од почеток.

Што е Климатизер?

Размислувајте вака. Климатизерот е уред за преместување на топлината од едно на друго место. Во науката “Топлинатa” всушност е Енергија. Ладното е само недостаток на топлинска енергија. Кога ја ладите просторијата вие всушност ја вадите температурата од внатре надвор. Климатизерот користи електрична енергија да ја изнесе топлината надвор од просторијата.

Магијата на Климатизерот е во неговиот циклус за разладување.

Еве една брза верзија за тоа како работи климатизерот.

Климатизерот ја менува агрегатната состојба на Фреонот со неговиот компресор  од течност во гас и така ја одзема темепратурата од просторијата и ја пренесува на друго место. Во мод на греење ја земан темературата од надвор и ја внесува во просторијата каде е инсталиран Исто работи и фрижидерот само во мала просторија(200л+-)

Единствен начин да може да работи климатизерот е да употреби електрична енергија.

Различни енергенси кои ги користиме за греење. Дрва, пелети, природен гас се енергенси кои со согорување даваат Топлинска енергија. Можете да користите и електрични греалки ( конвектори калорифери електрични печки и тд. Кај сите нив излезната енергија( топлинска) е еквивалент на потрошеното гориво и тоа во однос 1Х1 во најдобар случај кога користите најефикасен електричен конвекторски или  уред кој работи на топол воздух. Во просек сите уреди односот на потрошено гориво во KW/H и добиената топлинска енергија од него ја имаат во однос од 60% дрва до 98% пририден гас највеќе. Топлинската енергија се прикажува во BTU(british termal units)како единица мерка.

Се ова е добро додека не земете во предвид дека Климатизерот има ефиксанот на размена KW/H во BTU 250%. Ефикасноста на системите варира и се прикажува со ознака COP(коефициент на перформанси). Колку поголем е одностот толку поефикасен е уредот.

Кога споредувате уреди едни со други споредувајте ги тие карактеристики.

Друг параметар кој влијае на греењето или ладењето е разликата во темература која сакаме да ја постигнеме со уредот кој го користиме помеѓу внатре и надвор.Колку поголема разлика сакаме да постигнеме толку повеке енергија ни е потребна па така и ке одбереме кој уред ни одговара.

ЗАТОА ПРЕПОРАКА ВИ Е КОРИСТЕТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН КЛИМА УРЕД. Ке добиете ефикасност и за ладење и за греење посебно во нашава Македонија каде зимите не се премногу остри,а за летото нема потреба да зборуваме. Во најлош случај кога се греете со климАтизер 10-15 дена во годината ке треба да додадете некое дополнително уредче за догревање. Ке ви биде пријатно и воздухот во домот или канцеларијата ке биде чист.

РАЗМИСЛЕТЕ УБАВО КОГА КУПУВАТЕ УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ.

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер
  1.  Никогаш не Брзајте со изборот да купите Климатизер кога се наоѓате приклештени од високите  или ниски темератури. Купувајте климатизер со повисока енергетска вредност и повеќе опрема.
  2.  Внимавајте на Енергетската налепница, прашајте го продавачот и ако имате можност проверете дали тоа е тоа што вам ви треба.
  3.  Монтажата е битна работа за правилна работа на Клима уредот. Монтерската екипа во договор со вас треба да го позиционира уредот каде што ке има најголем импакт на просторот, дали за ладење дали за греење.
БОНУС: Не кријте ја вистинската намена на климатизерот и не намалувајте ја големината на просторијата со цел да добиете поефтина понуда. Климатизерот би требало да биде барем 10% појак од номиналната големина за вашиот простор. Тоа што ќе го платите на почеток ке ви се врати во првата година од користење. Ако климатизерот е наменет за деловна просторија како ресторан или кафе бар пресметката за потребна јачина не е иста како за домакинство и треба да се додаде повеке сила на уредот зголемена за 100в по предвиден гост.* за до 30М2 ви препорачуваме еден од следниве модели: за до 50М2 ви препорачуваме некој од овие модели:
  • * - (еден човек зрачи околу 100 вати енергија)
   
Back to Top
Производот е додаден во кошничката