Пребарај

Prednosti pri klimatizacija

предности при климатизација

Најголема предност на употребата на клима уред во лето за за вашето здравје се можностите за престој во амбиент без да сте изложени на превисоки температури поради спречувањето на можностите на добиавње топлотен удар со значајни пореметувања во крвотокот и централниот нервен систем. Се спречува дехидрација на организмот, сучење на слузнивцата на очите и дишниот тракт кои можат да доведат до секундарни воспаленија. Позитивното дејство  и прочистувањето на воздухот како и спречувањето на дејството на алергените во зтворен простор се добива со редовно и квалитетно одржување   на клима уредот.   Добрата климатизација поволно дејствув на зголемувањето на работната способност која во услови на висока темепартура и загушливост е значително мнамалена. Секако постојат и опасности при примена на климатизер( поврзано со лошо одржување  слаб квалитет и неадекватна примена на истиот) со можни алергиски реакции како Rinokonjuktivitis, astma предизвикана од мувли и алергени. Симптомите се типични за простории со лоша климатизација, како главоболка, отежнато дишење психички проблеми, а ги нема кога сте на отворено, викенди во природа патувања.   Можна е ретка бактериска инфекција со Legionella pneumophila со можни воспаленија на плуќата и повишена температура. Од останатите опасности при климатизацијата важно е да сте предупредени за наглата промена на температурата ако излевате од многу ладна климатизирана просторија на висока надворечна температура ( темпратурен шок ). Излевањето од такви простории треба да е со кратка аклиматизација како би се избегнал шокот. Можноста за престој во климатизирана просторија секако ја смалува експлозијата на алергени и ја намалува појавата на симптоми. Со вградувањето на фитрите за полен се прочистува воздухот на повисоко ниво до нано големина на прашните честички. Климатизирањето на просторијата треба да се сфати као корисна за здравјето, расположението и зголемената работна способност, но и како потенцијална опасност по здравјето. КОЈ КВАЛИТЕТ ЌЕ НАДВЛАДЕЕ ЗАВИСИ ИСКЛУЧИВО ОД НАС, ОД РЕДОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕТО НА КЛИМАУРЕДОТ и придржувањето на правилата за примена на клима уред.

Енергетска Ефикасност и објаснување

SEER и SCOP ознаки на климатизерите

            Понудата на пазарот со климатизер е поголема од било кога. Во
морето на технички податоци сигурно сте наишле на поими како: EER,SEER, COP, SCOP како и енергетски ознаки како: А+++, А++, А+, А, B, C, D кои веројатно ве збунуваат или не знаете што значат. Во продолжение можете да прочитате објаснувања за наведените поими.

Ознака EER( Energy Efficiency Ratio ) значи енергетска ефикасност а се однесува на големината на излезната енергија за ладење и потребната влезна електрична енергија. Поголема вредност означува подобри перформанси.

Ознаката COP( Coefficient of Performance )  е поим кој се користи во  термодинамиката, а дава размер меѓу добиената топлина и потрошената потребна енергија. Колку поголем е коефициентот толку подобри перформанси има уредот односно оперативните трошоци се помали.

Од друга страна SEER ( Seasonal Energy Efficiency Ratio ) и SCOP ( Seasonal Coefficient Of Performance ) се однесуваат на сезонскиот коефициент  на енергетската ефикасност. Односно SEER е сезонска енергетска ефикасност на уредот при Ладење, а SCOP е сезонска енергетска ефикасност при греење.

На кратко повисок коефициент значи подобра перформанса на уредот.

Треба да напоменеме дека производителот е должен да истакне налепница на која се искажани коефициентите SEER и SCOP.

Енергетската класа е потврда за квалитет на уредот од гледиште на енергетска ефикасност, при што уредите спрема потрошувачката на електрична енергија се делат на 7 ( седум) гкатегории означени со букви: A, B, C, D, E, F, G.  Енергетски најефикасните уреди припаѓаат во категоријата  А, а најдобриот од нив носи ознака А+++.

Заштеда и Комфор

При употреба на климатизер многу важно е да  знаете на кој начин  би заштедиле максимлално електрична енергија а со тоа и своите пари, а во исто време да не го нарушите комфорот на кој сте навикнати. Оставете ја да работи во текот на целиот ден (уредот автоматски ќе ја одржува посакуваната температура што ќе резултира со минимална потрошувачка на електрична енергија.) Поставете ја температурата во просторијата меѓу 24 – 26 ºC за оптимално работење. Ако поставената температура е меѓу 7  и 10 ºC пониска од надворешната, климатизерот ќе троши помалку околу 5% помалку за секој постигнат степен н барната темература. За максимална заштеда оставете го уредот да работи преку целиот ден на околу 26 ºC. За ладење можете да ја користите опцијата за одвлажнување која истовремено одвлажнува и лади. Кога спиете во просторијата подигнете ја малку тепературата како би избегнале непријатност во текот на сонот од многу нискатата температура.

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

  1.  Никогаш не Брзајте со изборот да купите Климатизер кога се наоѓате приклештени од високите темератури. Купувајте климатизер со повисока вредност и повеќе опрема.
  2.  Внимавајте на Енергетската налепница, прашајте го продавачот и ако имате можност проверете на интернет дали тоа е тоа што вам ви треба
  3.  Монтажата е половина Клима. Монтерската екипа во договор со вас треба да го позиционира уредот каде што ке има најголем импакт на просторот, дали за ладење дали за греење.
БОНУС: Не кријте ја вистинската намена на климатизерот и не намалувајте ја големината на просторијата со цел да добиете поефтина понуда. Климатизерот би требало да биде барем 10% појак од номиналната големина за вашиот простор. Тоа што ќе го платите на почеток ке ви се врати во првата година од користење. за до 30М2 ви препорачуваме еден од следниве модели: за до 50М2 ви препорачуваме некој од овие модели:      

Како се одразува употребата на уред за греење по нашиот домашен буџет. Струја или Дрва или можеби Пелети.

Зошто сметките за греење се поголеми од сметките за ладење и што е најдобро за користење за греење.

ПРВ одговор: Чиста Физика

За да можеме да ви објасниме ке почнеме од почеток.

Што е Климатизер?

Размислувајте вака. Климатизерот е уред за преместување на топлината од едно на друго место. Во науката “Топлинатa” всушност е Енергија. Ладното е само недостаток на топлинска енергија. Кога ја ладите просторијата вие всушност ја вадите температурата од внатре надвор. Климатизерот користи електрична енергија да ја изнесе топлината надвор од просторијата.

Магијата на Климатизерот е во неговиот циклус за разладување.

Еве една брза верзија за тоа како работи климатизерот.

Климатизерот ја менува агрегатната состојба на Фреонот со неговиот компресор  од течност во гас и така ја одзема темепратурата од просторијата и ја пренесува на друго место. Во мод на греење ја земан темературата од надвор и ја внесува во просторијата каде е инсталиран Исто работи и фрижидерот само во мала просторија(200л+-)

Единствен начин да може да работи климатизерот е да употреби електрична енергија.

Различни енергенси кои ги користиме за греење. Дрва, пелети, природен гас се енергенси кои со согорување даваат Топлинска енергија. Можете да користите и електрични греалки ( конвектори калорифери електрични печки и тд. Кај сите нив излезната енергија( топлинска) е еквивалент на потрошеното гориво и тоа во однос 1Х1 во најдобар случај кога користите најефикасен електричен конвекторски или  уред кој работи на топол воздух. Во просек сите уреди односот на потрошено гориво во KW/H и добиената топлинска енергија од него ја имаат во однос од 60% дрва до 98% пририден гас највеќе. Топлинската енергија се прикажува во BTU(british termal units)како единица мерка.

Се ова е добро додека не земете во предвид дека Климатизерот има ефиксанот на размена KW/H во BTU 250%. Ефикасноста на системите варира и се прикажува со ознака COP(коефициент на перформанси). Колку поголем е одностот толку поефикасен е уредот.

Кога споредувате уреди едни со други споредувајте ги тие карактеристики.

Друг параметар кој влијае на греењето или ладењето е разликата во темература која сакаме да ја постигнеме со уредот кој го користиме помеѓу внатре и надвор.Колку поголема разлика сакаме да постигнеме толку повеке енергија ни е потребна па така и ке одбереме кој уред ни одговара.

ЗАТОА ПРЕПОРАКА ВИ Е КОРИСТЕТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН КЛИМА УРЕД. Ке добиете ефикасност и за ладење и за греење посебно во нашава Македонија каде зимите не се премногу остри,а за летото нема потреба да зборуваме. Во најлош случај кога се греете со климАтизер 10-15 дена во годината ке треба да додадете некое дополнително уредче за догревање. Ке ви биде пријатно и воздухот во домот или канцеларијата ке биде чист.

РАЗМИСЛЕТЕ УБАВО КОГА КУПУВАТЕ УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ.

ТОПЛИНСКA ПУМПA ??????

Во последните години со развојот на инвертер технологијата се појавија уреди за климатизација со голем дијапазон на употреба при многу ниски и многу високи температури. Таа позиција ја употребија производителите на клима уреди за да спремат уред кој ја користи фреонската размена на температура како во нормалните климатизери и ја употреби во таканаречените уреди Топлински пумпи.

Топлинските пумпи имаат употреба за греење во нови и реновирани домакинства со заштеда на потрошувачката на електрична енергија до 50% од конвенционалните уреди за греење како и екеолошки прифатливи за разлика од уредите на фосилни горива.

Се аплицитраат заедно со Радијатори на ниска температура, вентило-конвертори( фен-којлери ), подно греење и за добивање на толпа санитарна вода до 80 степени.

Можат да се комбинираат со соларни ситеми за производство на топла вода и со тоа да се намали потрошувачката на енергија уште повеќе.

Работниот опсег на новите термални пумпи се движи од -20C do +40C.

Топлински пумпи има со различни големини за различни потреби а за употреба во домакинствата највеке се користат од 8KW до 16KW  за загревање а простории во зимскиот период и производство на топла вода за санитарни потреби.

За употреба во големи објекти се користат комерцијални уреди со огромна моќ или се користат повеке мали системи врзани во систем. Кај нас на веб страната ке најдете неколку модели со тенденција да го зголемиме асортиманот на повеке производители и повеке варијации на големина и цени.

гаранциски услови за климатизери

Почитувани купувачи.

Сите климатизери имаат повекегодишна гаранција која е условена со Технички Преглед на климатизерот кој го врши овластената екипа за монтажа.Техничкиот преглед на климатизерот теба да се направи пред истекот на годината почнувајки од денот на купување, во повторлив цклус секоја година додека трае условната гаранција.

Купувачот кој не го запазил рокот за технички преглед ја губи гаранцијата на уредот.

Сите монтажи на клима уредите треба да се извшени од овластени монтери од страна на увозникот-производелот. Секој произвидител има договори со различни монтерско-сервисни екипи.

Цените кои ги добивате за монтажа варираат од поизводител до производител и се однесуваат за монтажа на клима уред ТИП и големина на уред за должина на инсталација за поврзување до 3(три) метри и едно бушење на надворешен ѕид. Секој нареден метар на инсталација се наплатува меѓу 500 и 1000 денари во зависност од големината и типот на климатизерот. Пред да повикате монтер информирајте се убаво за услугата која ја нуди како би избегнале недоразбирања.

КЛИМАТИЗЕР и ГРЕЕЊЕ

Како што знаете веќе климатизерите пред повеќе години ја добија својата улога и како грејни тела во вашето домакинство или на работа. Не само како уреди за пригревање или догревање на веке посточки друг систем за грење, туки и како основни грејни тела.

                Да можете да ги употребувате ефикасно треба да ги практикувате следниве совети.

  1. Избор на климатизерот при купување

                Сите климатизери грееат ама некои се поефикасни во тоа.  При купување мора јасно да се определите што и како ке побарате од вашиот климатизер и така да го направите изборот.

                Внимавајте на описите како на пример греење до -15, -20, -10, -30. Тоа се показатели до која надвоершна температура климатизерот може да оперира, но не се показатели колку топлинска енергија ке даде во просторот. Тоа ќе го проверите во описот SEER(Seasonal Energy Efficency Ratio), SCOP(Seasonal Coefficient Of Performance). Повисок коефициент на некој од овие два праметри ви даваат до знаење дека климатизерот е поефикасен. Сите параметри за SEER повисоки 6.5, и SCOP повисок од 4 ви покажуваат  дека климатизерот може да се користи за греење. Ако SEER e povisok od 8,5 tтоа би ви било показател дека климатизерот има многу добра конверзија на температури пониски од -15 Ц, и спага во уреди со најдобра енергетска ефикаснот А+++.

  • Не дозволувајте температурата во просторијата да падне на многу ниски вредности во сезона на греење.

                Ако веќе сте решиле да го користите климатизерот за греење, не исклучувајте го климатизерот кога темературите се околу 0 степени. Оставете го да грее како би ја одрѓжувал температурата во просторијата. Намалувјте и зголемувајте ја темературата по желба и потреба. Кога климатизерот ке покаже сигнали ( DF дефрост) не гасете го во паника. Оставете го тоа е мод за одмрзнување на надворешната единица и трае од 5 до 10 минути и автоматски се вклучува. Ако користите климатизер од повисока класа кој има ГРЕАЧ во надворешната единица овој мод ке биде многу поредок и паузите нема ни да ги приметите.

  • Чистете ги филтрите во внатрешната единица почесто.

                Со тоа овозможувате подобар проток на воздух и помирна работа на самиот уред а и се заштитувате од прашина и го продолжувате векот на вашиот климатизер.

Back to Top
Производот е додаден во кошничката