Пребарај

ТОПЛИНСКA ПУМПA најефтино енергетско решение за греење и ладење

Во последните години со развојот на инвертер технологијата се појавија уреди за климатизација со голем дијапазон на употреба при многу ниски и многу високи температури. Таа позиција ја употребија производителите на клима уреди за да спремат уред кој ја користи фреонската размена на температура како во нормалните климатизери и ја употреби во таканаречените уреди Топлински пумпи.

Топлинските пумпи имаат употреба за греење во нови и реновирани домакинства со заштеда на потрошувачката на електрична енергија до 50% од конвенционалните уреди за греење како и екеолошки прифатливи за разлика од уредите на фосилни горива.

Се аплицитраат заедно со Радијатори, вентило-конвертори( фен-којлери ), подно греење како и за добивање на топла санитарна вода до 80 степени.

Можат да се комбинираат со соларни ситеми за производство на топла вода и со тоа да се намали потрошувачката на енергија уште повеќе.

Работниот опсег на новите топлински пумпи се движи од -28C do +40C.

Топлински пумпи има со различни големини и верзии Сплит или моноблок за различни потреби со вграден АКВАБОКС или со додаден Бојлер и Воден Бафер. За употреба во домакинствата највеке се користат од 8KW до 16KW  за загревање за простории во зимскиот период и производство на топла вода за санитарни потреби.

За употреба во големи објекти се користат комерцијални уреди со огромна моќ или се користат повеке мали системи врзани во систем. Кај нас на веб страната ке најдете неколку модели со тенденција да го зголемиме асортиманот на повеке производители и повеке варијации на големина и цени.

На следниов линк ќе најдете дел од понудата за топлински пумпи: https://klimatizer.mk/kategorija/toplinska-pumpa/

За повеќе информации јавете се на некој од нашите телефонски броеви 032/443-356 и 072/215-123, со задоволство ќе ви објасниме што и како е потребно за инсталација на ваков уред.

 

Енергетска Ефикасност и објаснување

SEER и SCOP ознаки на климатизерите

            Понудата на пазарот со климатизер е поголема од било кога. Во
морето на технички податоци сигурно сте наишле на поими како: EER,SEER, COP, SCOP како и енергетски ознаки како: А+++, А++, А+, А, B, C, D кои веројатно ве збунуваат или не знаете што значат. Во продолжение можете да прочитате објаснувања за наведените поими.

Ознака EER( Energy Efficiency Ratio ) значи енергетска ефикасност а се однесува на големината на излезната енергија за ладење и потребната влезна електрична енергија. Поголема вредност означува подобри перформанси.

Ознаката COP( Coefficient of Performance )  е поим кој се користи во  термодинамиката, а дава размер меѓу добиената топлина и потрошената потребна енергија. Колку поголем е коефициентот толку подобри перформанси има уредот односно оперативните трошоци се помали.

Од друга страна SEER ( Seasonal Energy Efficiency Ratio ) и SCOP ( Seasonal Coefficient Of Performance ) се однесуваат на сезонскиот коефициент  на енергетската ефикасност. Односно SEER е сезонска енергетска ефикасност на уредот при Ладење, а SCOP е сезонска енергетска ефикасност при греење.

На кратко повисок коефициент значи подобра перформанса на уредот.

Треба да напоменеме дека производителот е должен да истакне налепница на која се искажани коефициентите SEER и SCOP.

Енергетската класа е потврда за квалитет на уредот од гледиште на енергетска ефикасност, при што уредите спрема потрошувачката на електрична енергија се делат на 7 ( седум) гкатегории означени со букви: A, B, C, D, E, F, G.  Енергетски најефикасните уреди припаѓаат во категоријата  А, а најдобриот од нив носи ознака А+++.

Мулти Сплит Позитивни/Негативни Страни

3 причини зошто да купите мулти сплит систем инвертер климатизер или 3 причини зошто не.

Кога размислуваме за климатизација ( ладење и греење ) на нашиот дом или деловна просторија земаме во предвид неколку работи кои би ни помогнале во изборот на модел.

  •                 Јачина на уредот

  •                 Економичност

  •                 Цена на уредот

  •                 Додатна опрема која ја поседува

 

Но ретко кој размислува на следниве 3 работи кои се од пресуден карактер.

  1. Дали е можно да се инсталира мулти сплит?

Причина ЗА - Ако објектот е во изградба или реновирање може да се направи цевководната инсталација да не се гледа воопшто. Причина НЕ - Ако објектот е веќе вселен многу тешка е монтажата на уредите бидејки во 99% потребни се мали градежни зафати кои можат да повлечат зголемни трошоци за монтажата и да има губење на лик поради разведувањето на цевковод и кондензациски одвод..  
  1. Заштеда на електрична енергија.

Причина ЗА - Секој продавач ќе ве убеди дека е поекномично да се монтира мулти сплит бидејки најчесто се монтира надворешна единица за 33% помала од номиналната големина во очекување дека не се користат сите внатрешни единици во исто време на максимум Причина НЕ – Потрошувачката на енергија колку зависи од самиот уред уште повеке зависи од просторијата. Климатизерот ќе троши енергија онолку колку ќе го оптоварите до најголемата моќ потребна за греење или ладење. На крајот на краевите треба да е димензиониран да не работи на максимум со што ќе му се зголеми векот на употреба.
  1. Изглед на надворешноста на објектот и можност за поставување на повеќе надворешни.

Причина ЗА – Живеете во зграда и нема многу места предвидени за надворешна единица, кондензациската вода мора да се насочи каде што не прави штета на комшиите или минувачите. Причина НЕ – Имате сопствена куќа со двор и не е битно дали имате 3 или повеќе надворешни единици. Над ворешниот изглед на фасадата не е нарушен. Во случај на дефект на една единица другите работат  но кај мулти ако има проблем можен е застој на целиот систем.
Back to Top
Производот е додаден во кошничката