Заштеда и Комфор

При употреба на климатизер многу важно е да  знаете на кој начин  би заштедиле максимлално електрична енергија а со тоа и своите пари, а во исто време да не го нарушите комфорот на кој сте навикнати.
Оставете ја да работи во текот на целиот ден (уредот автоматски ќе ја одржува посакуваната температура што ќе резултира со минимална потрошувачка на електрична енергија.)
Поставете ја температурата во просторијата меѓу 24 – 26 ºC за оптимално работење.
Ако поставената температура е меѓу 7  и 10 ºC пониска од надворешната, климатизерот ќе троши помалку околу 5% помалку за секој постигнат степен н барната темература.
За максимална заштеда оставете го уредот да работи преку целиот ден на околу 26 ºC.
За ладење можете да ја користите опцијата за одвлажнување која истовремено одвлажнува и лади.
Кога спиете во просторијата подигнете ја малку тепературата како би избегнале непријатност во текот на сонот од многу нискатата температура.