Препорака за одржување на вашиот климатизер.

  1. Редовно чистење на филтрите на внатрешната единица
                    – Со редовно чистење добивате подобро филтриран воздух од прашина која се лепи на самите филтри.
                    -Ако оставите подолго време да не се исчистат фитрите ке се наталожи подебел слој од прашина кој го спречува циркулирањето на воздухот со што се намалува моќта на климатизерот.

                -поставената температура нема да биде постигната поради запушување на протокот и сензорот за температура нема да ја мери точната температура.

2.  На неколку години треба да се изврши темелно чистење на климатизерот на внатрешната едница од можни мувли кои се стварааат на ладење поради кондензација.Ваквото чистење би требало да го изврши овластниот сервис ( освен ако сте  сам свој мајстор дома- погледнете упатсава на интернет или на некој форум )

                НАПОМЕНА: можно е да ја загубите гаранцијата на уредот доколку не ја направите работата по предвидена процедура.

3. Во случај климатизерот да ја намалил својата моќ( не лади доволно – не грее доволно ) консултирајте се со овластениот монтер/сервис пред  да превземете нешто на своја рака.