Како се одразува употребата на уред за греење по нашиот домашен буџет. Струја или Дрва или можеби Пелети.

Зошто сметките за греење се поголеми од сметките за ладење и што е најдобро за користење за греење.

ПРВ одговор: Чиста Физика

За да можеме да ви објасниме ке почнеме од почеток.

Што е Климатизер?

Размислувајте вака. Климатизерот е уред за преместување на топлината од едно на друго место. Во науката “Топлинатa” всушност е Енергија. Ладното е само недостаток на топлинска енергија. Кога ја ладите просторијата вие всушност ја вадите температурата од внатре надвор. Климатизерот користи електрична енергија да ја изнесе топлината надвор од просторијата.

Магијата на Климатизерот е во неговиот циклус за разладување.

 

Еве една брза верзија за тоа како работи климатизерот.

Климатизерот ја менува агрегатната состојба на Фреонот со неговиот компресор  од течност во гас и така ја одзема темепратурата од просторијата и ја пренесува на друго место. Во мод на греење ја земан темературата од надвор и ја внесува во просторијата каде е инсталиран Исто работи и фрижидерот само во мала просторија(200л+-)

Единствен начин да може да работи климатизерот е да употреби електрична енергија.

Различни енергенси кои ги користиме за греење. Дрва, пелети, природен гас се енергенси кои со согорување даваат Топлинска енергија. Можете да користите и електрични греалки ( конвектори калорифери електрични печки и тд. Кај сите нив излезната енергија( топлинска) е еквивалент на потрошеното гориво и тоа во однос 1Х1 во најдобар случај кога користите најефикасен електричен конвекторски или  уред кој работи на топол воздух. Во просек сите уреди односот на потрошено гориво во KW/H и добиената топлинска енергија од него ја имаат во однос од 60% дрва до 98% пририден гас највеќе. Топлинската енергија се прикажува во BTU(british termal units)како единица мерка.

Се ова е добро додека не земете во предвид дека Климатизерот има ефиксанот на размена KW/H во BTU 250%. Ефикасноста на системите варира и се прикажува со ознака COP(коефициент на перформанси). Колку поголем е одностот толку поефикасен е уредот.

Кога споредувате уреди едни со други споредувајте ги тие карактеристики.

Друг параметар кој влијае на греењето или ладењето е разликата во темература која сакаме да ја постигнеме со уредот кој го користиме помеѓу внатре и надвор.Колку поголема разлика сакаме да постигнеме толку повеке енергија ни е потребна па така и ке одбереме кој уред ни одговара.

ЗАТОА ПРЕПОРАКА ВИ Е КОРИСТЕТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН КЛИМА УРЕД. Ке добиете ефикасност и за ладење и за греење посебно во нашава Македонија каде зимите не се премногу остри,а за летото нема потреба да зборуваме. Во најлош случај кога се греете со климАтизер 10-15 дена во годината ке треба да додадете некое дополнително уредче за догревање. Ке ви биде пријатно и воздухот во домот или канцеларијата ке биде чист.

РАЗМИСЛЕТЕ УБАВО КОГА КУПУВАТЕ УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ.