3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

  1.  Никогаш не Брзајте со изборот да купите Климатизер кога се наоѓате приклештени од високите темератури. Купувајте климатизер со повисока вредност и повеќе опрема.
  2.  Внимавајте на Енергетската налепница, прашајте го продавачот и ако имате можност проверете на интернет дали тоа е тоа што вам ви треба
  3.  Монтажата е половина Клима. Монтерската екипа во договор со вас треба да го позиционира уредот каде што ке има најголем импакт на просторот, дали за ладење дали за греење.

БОНУС: Не кријте ја вистинската намена на климатизерот и не намалувајте ја големината на просторијата со цел да добиете поефтина понуда. Климатизерот би требало да биде барем 10% појак од номиналната големина за вашиот простор. Тоа што ќе го платите на почеток ке ви се врати во првата година од користење.

за до 30М2 ви препорачуваме еден од следниве модели:
за до 50М2 ви препорачуваме некој од овие модели: