3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

3 грешки кои не треба да ги направите при купување климатизер

  1.  Никогаш не Брзајте со изборот да купите Климатизер кога се наоѓате приклештени од високите  или ниски темератури. Купувајте климатизер со повисока енергетска вредност и повеќе опрема.
  2.  Внимавајте на Енергетската налепница, прашајте го продавачот и ако имате можност проверете дали тоа е тоа што вам ви треба.
  3.  Монтажата е битна работа за правилна работа на Клима уредот. Монтерската екипа во договор со вас треба да го позиционира уредот каде што ке има најголем импакт на просторот, дали за ладење дали за греење.

БОНУС: Не кријте ја вистинската намена на климатизерот и не намалувајте ја големината на просторијата со цел да добиете поефтина понуда. Климатизерот би требало да биде барем 10% појак од номиналната големина за вашиот простор. Тоа што ќе го платите на почеток ке ви се врати во првата година од користење.

Ако климатизерот е наменет за деловна просторија како ресторан или кафе бар пресметката за потребна јачина не е иста како за домакинство и треба да се додаде повеке сила на уредот зголемена за 100в по предвиден гост.*

за до 30М2 ви препорачуваме еден од следниве модели:
за до 50М2 ви препорачуваме некој од овие модели:

  • * – (еден човек зрачи околу 100 вати енергија)