COVID19- употреба на климатизер

почитувани
во време на епидемија и препораки за самоизолација ке ви дадеме неколу совети за да го искористите максимумот од вашиот климатизер а да останете безбедни со неговата работа.

  1. Секојдневно чистење на филтрите за прашина на уредот
  2. Користете го Јонизаторот од вашиот уред ( ако го има ). Со него квалитетот на воздух во просторијата е многу подобар повекето климатизери од понова генерација го имаат.
  3. Санитизирајте ја пластиката на климатизерот почесто од вообичаено
  4. Многу климатизери имаат додатни филтри( активен јаглен, катечин или некаков био филтер). Tие се регенерираат на сонце така да после употреба од неколку дена оставете ги на сончева изложеност за повторно да ги употребувате.
  5. Проветрувајте дома

Останете со здравје. Ако ви треба некаква инфорамација контактирајте не на маил: info@danitanik.com , на FaceBook klimatizer.mk или на телефон (032/443-356) во скратено работно време од 09-18 часот